Vi märker att det finns stort intresse att lära sig mer om solel, men ser också att det är dåligt med organiserade möjligheter att göra det.

Därför har vi i Solel Syd startat ett arbete med att ta fram underlag för studiecirklar. Materialet kommer att göras tillgängligt här på hemsidan när det är färdigt.

Mer information kommer.