Sydöstra Skånes sammanslutning för solproducerad el

Målet är SOLKLART
– gör din egen SOLEL
En timmes sol på jorden räcker för hela jordens behov av energi under ett helt år.

• Priset på solceller har sjunkit med 80% på 8 år •

• Tekniken är robust och levererar el i ca 40 år •

• Regler och lagar är på plats för enskilda hushåll •

• Vi vill inspirera ditt hushåll att göra egen solel •

Välkommen till Solel Syd

Steg för steg till egen Solel

Lär dig hur du steg för steg tar fram ett underlag för ditt eget beslut.
Fungerar även som underlag för en Studiecirkel Solel i ditt byalag, med dina grannar.

Steg 1

Varför satsa på solel just nu?

Steg 2

Vilka regler och lagar gäller?
Hur fungerar tekniken?

Steg 3

Har mitt hus rätt förutsättningar?

Steg 4

Vad ska jag tänka på vid offert och val av leverantör?

–”Jag tycker att Solel Syd är ett fantastiskt initiativ, framförallt genom blandningen av företag, kommun och enskilda aktörer. Det ger en spännande bredd och styrka att nå ut med budskapet”

Anneli Hulthén

Landshövding

– ”Jag är väldigt imponerad och glad över initiativet till Solel Syd. Ett drömprojekt som genom samverkan vill visa på de möjligheter som finns i dag. Lösningen för framtidens energiförsörjning finns här, nu handlar det om att presentera möjligheterna.”

Svante Axelsson

Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Solel Syd är ett samarbete mellan Sparbanken Syd, Villaägarföreningen, Ystads kommun, Rotary St:Petri och Svarte Byalag.
Projektet finansieras genom stöd från Leader Sydöstra Skåne och Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.