Årets solcellsanläggning i sydöstra Skåne

Anmäl din anläggning här

Två kategorier, privata hushåll och kommersiella anläggningar.

Anmälan med motivering varför och producerad el samt bild.

Om du vill komplettera med ytterligare filer med dokumentation över anläggningen, kan du skicka med e-post till anmalan@solelsyd.se.

Typ av anläggning