Steg för steg till egen SolEl

Steg 1

Varför satsa på solel just nu?

1. Varför solel just nu?

2. Vad har Skåne för förutsättningar för solel?

3. Varför ligger Tyskland och Danmark så långt före oss?

4. Fem punkter varför solel just nu?

Diskussionsfrågor till Steg 1

  • Jämför era elräkningar. Fundera över eventuella skillnader.
  • Vilka enkla, billiga åtgärder ni kan göra redan idag för att få ner elkostnaderna.
  • Se gärna SVT:s ”Det våras för solen gemensamt”.

Följande personer medverkar

Svante Axelsson – samordnare för ett fossilfritt Sverige
Anneli Hulten – Landshövding
Torbjörn Rönning – Solenergientreprenör i 30 år
Margot Wallström

Leila Ekman – Stadsarkitekt
Eva Hansson – Energi- och Klimatrådgivare
Jessica Fredson – VD Ystad Energi
PUA – Strateg för hållbar tillväxt Sparbanken Syd