Steg för steg till egen SolEl

Steg 1

Varför satsa på solel just nu?

Diskussionsfrågor till Steg 1

  • Jämför era elräkningar. Fundera över eventuella skillnader.
  • Vilka enkla, billiga åtgärder ni kan göra redan idag för att få ner elkostnaderna.
  • Se gärna SVT:s ”Det våras för solen gemensamt”.

Följande personer medverkar

Svante Axelsson – samordnare för ett fossilfritt Sverige
Anneli Hulten – Landshövding
Torbjörn Rönning – Solenergientreprenör i 30 år
Margot Wallström

Leila Ekman – Stadsarkitekt
Eva Hansson – Energi- och Klimatrådgivare
Jessica Fredson – VD Ystad Energi
PUA – Strateg för hållbar tillväxt Sparbanken Syd