Steg för steg till egen SolEl

Diskussionsfrågor till Steg 2

  • Har ni egna erfarenheter av solenergi?
  • Ta reda på vilka som är era nätägare samt era elhandelsbolag.
  • Googla olika elbolag och ta reda på vad de betalar för den el ni producerar.
  • Ta reda på vad som gäller för bygglov där ni bor.

Länkar

Följande personer medverkar

Svante Axelsson – samordnare för ett fossilfritt Sverige
Anneli Hulten – Landshövding
Torbjörn Rönning – Solenergientreprenör i 30 år
Margot Wallström

Leila Ekman – Stadsarkitekt
Eva Hansson – Energi- och Klimatrådgivare
Jessica Fredson – VD Ystad Energi
PUA – Strateg för hållbar tillväxt Sparbanken Syd