Steg för steg till egen SolEl

Steg 2

Vilka regler och lagar gäller?
Hur fungerar tekniken?

1. Vad är skillnaden mellan solceller och solfångare?

2. Hur har du det med solenergi hemma, Margot Wallström?

3. Hur länge håller en solcellsanläggning och vilket underhåll krävs?

4. Vilka stöd och intäkter kan jag få?

5. Behöver man bygglov?

6. Hur fungerar en solcellsanläggning?

7. Kan inte politiker helt plötsligt ändra sig?

8. Vad är skillnaden mellan nätbolag och elhandelsbolag?

9. Vad kostar en solcellsanläggning?

Diskussionsfrågor till Steg 2

  • Har ni egna erfarenheter av solenergi?
  • Ta reda på vilka som är era nätägare samt era elhandelsbolag.
  • Googla olika elbolag och ta reda på vad de betalar för den el ni producerar.
  • Ta reda på vad som gäller för bygglov där ni bor.

Länkar

Följande personer medverkar

Svante Axelsson – samordnare för ett fossilfritt Sverige
Anneli Hulten – Landshövding
Torbjörn Rönning – Solenergientreprenör i 30 år
Margot Wallström

Leila Ekman – Stadsarkitekt
Eva Hansson – Energi- och Klimatrådgivare
Jessica Fredson – VD Ystad Energi
PUA – Strateg för hållbar tillväxt Sparbanken Syd