Steg för steg till egen SolEl

Steg 3

Har mitt hus rätt förutsättningar?

1. Hur går jag till väga när jag ska producera egen solel?

2. Takets väderstreck och lutning finns andra alternativ?

3. Hur stor anläggning passar mitt hus?

4. Vad är skillnaden mellan olika solceller?

5. Vad ska man tänka på för att få en estetisk installation?

6. Vad gör jag med överskottselen på sommaren?

7. Hur mycket sparar du på dina solceller, Svante Axelsson?

8. Kan jag lagra elen i batterier hemma?

9. Vad kostar det att köra en elbil?

Diskussionsfrågor till Steg 3

  • Ta reda på hur många kWh ni gör av med under ett år.
  • Red ut begreppen watt och kWh.
  • Hur många solcellspaneler behövs för att täcka er årsförbrukning?
  • Vilka solcellspaneler hade passat ert hus?
  • Ta kontakt med någon som har installerat solceller, fråga om deras erfarenheter.
  • Är elbil något för er? Diskutera för- och nackdelar med elbil.

Länkar

Följande personer medverkar

Svante Axelsson – samordnare för ett fossilfritt Sverige
Anneli Hulten – Landshövding
Torbjörn Rönning – Solenergientreprenör i 30 år
Margot Wallström

Leila Ekman – Stadsarkitekt
Eva Hansson – Energi- och Klimatrådgivare
Jessica Fredson – VD Ystad Energi
PUA – Strateg för hållbar tillväxt Sparbanken Syd