Steg för steg till egen SolEl

Diskussionsfrågor till Steg 3

  • Ta reda på hur många kWh ni gör av med under ett år.
  • Red ut begreppen watt och kWh.
  • Hur många solcellspaneler behövs för att täcka er årsförbrukning?
  • Vilka solcellspaneler hade passat ert hus?
  • Ta kontakt med någon som har installerat solceller, fråga om deras erfarenheter.
  • Är elbil något för er? Diskutera för- och nackdelar med elbil.

Länkar

Följande personer medverkar

Svante Axelsson – samordnare för ett fossilfritt Sverige
Anneli Hulten – Landshövding
Torbjörn Rönning – Solenergientreprenör i 30 år
Margot Wallström

Leila Ekman – Stadsarkitekt
Eva Hansson – Energi- och Klimatrådgivare
Jessica Fredson – VD Ystad Energi
PUA – Strateg för hållbar tillväxt Sparbanken Syd