Steg för steg till egen SolEl

Steg 4

Vad ska jag tänka på vid offert och val av leverantör?

1. Vad behöver jag kolla upp innan val av Installatör/leverantör?

2. Var kan jag lära mig ännu mer om solel?
Vad ska jag tänka på vid begäran av offert?

3. Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?

Diskussionsfrågor till Steg 4

  • Använd checklistan och utvärdera era offerter.
  • Fundera över vad de innehåller och hur de skiljer sig åt.

Följande personer medverkar

Svante Axelsson – samordnare för ett fossilfritt Sverige
Anneli Hulten – Landshövding
Torbjörn Rönning – Solenergientreprenör i 30 år
Margot Wallström

Leila Ekman – Stadsarkitekt
Eva Hansson – Energi- och Klimatrådgivare
Jessica Fredson – VD Ystad Energi
PUA – Strateg för hållbar tillväxt Sparbanken Syd